dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 20 apr 2021

Fort fram med bredband

Gällivare var den kommun i länet med snabbast takt på bredbandsutbyggnaden 2020. Dessutom hamnar kommunen på fjärde plats i länet när det gäller hur väl man uppnår bredbandsmålet.

Regeringens bredbandsmål för år 2020 är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s.

Dit nådde inte Gällivare med sina 83 procent förra året men det gjorde å andra sidan ingen kommun i Norrbotten. Rikssnittet låg 2020 på 87 procent.

Även när det gäller bredbandsutbyggnad i jämförelse mellan tätbygd och glesbygd gjorde Gällivare bra ifrån sig förra året, i alla fall om man ser till jämförbara kommuner med 44 procents utbyggnad i glesbygd mot 88 procent i tätbygd.

Men där Gällivare glänser jämfört med alla andra kommuner i länet är takten på utbyggnaden.

Den ökade med 8 procentenheter, att jämföra med tvåan, Kalix, som låg på 3 procentenheter.

Stort grattis!

Projektledaren för bredbandssatsningen i regionen, Jonas Tiger på IT Norrbotten noterar att det går bra för Gällivare nu med Hybrits och LKAB:s satsningar.

Och vad jag kan se så håller ni uppe det höga tempot även i år så framtiden ser hoppfull ut, även på bredbandsfronten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-10
Publicerad:
2021-04-20

Sidfot