dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 06 maj 2024

Ge besked & teckna avtal inför årets utbyggnadsprojekt 2024.

Underteckna avtal

Fastighetsägare, arrendatorer, m.fl. kan nu meddela om de vill ansluta sitt hus till dunderNET.

Utskick till berörda fastighetsägare

Under vecka 20 skickas brev ut till samtliga berörda fastighetsägare i utbyggnadsprojekten Nedre Koskullskulle och Södra Vassara.

Med undantag för individuell information till några enstaka fastighetsägare återfinns all information som skickas ut samlat och länkat här.

Allmänn information för alla projekten

Informationsbrev

På sidan länkad nedan hittar ni den information som framgår av det brev som skickas ut.

Sista svarsdatum

Besked om önskad inkoppling ska vara fiberenheten tillhanda senast 19 juni 2024.

Alla sena svar betraktas som att fastighetsägaren tackat nej.

Kunder som fått offert ska även skrifligen beställt inkoppling, enligt given offert, innan sista svarsdatumet.

Villkor

Samtliga villkor återfinns i dunderNETs dokumentsamling.

Villkor som kunderna berörs av:

  • Inkoppling till dunderNET
  • Markupplåtelse dunderNET
  • dunderNETs integritetspolicy
  • dunderNETs prislista

Markupplåtelse

Fastighetsägare behöver teckna avtal för markupplåtelse innan byggstart. Avtalet kan tecknas digitalt eller på papper.

Länkar och dokument återfinns i dunderNETs dokumentsamling.

Berörda fastigheter

Karta som visar delar av Nedre Koskullskulle som berörs av utbyggnaden 2024.

Karta över området som utbyggnaden berör.

Lämna besked

Nu är det möjligt för fastighetsägare i Nedre Koskullskulle att lämna besked om anslutning önskas till fastigheten.

Besked kan lämnas via webbformuläret nedan, med den pappersblankett som skickas ut.

Formuläret är öppet t.o.m. 19 juni 2024.

Löpande information

Aktuell information om utbyggnadens framdrift.

Berörda fastigheter

Karta som visar delar av Andra Sidan som berörs av utbyggnaden 2024.

Karta över området som utbyggnaden berör på Andra Sidan och delar av Porjusvägen.

Karta som visar delar av Porjusvägen som berörs av utbyggnaden 2024.

Karta över området som utbyggnaden berör längs med Porjusvägen.

Karta som visar delar av Dundrets stugby som berörs av utbyggnaden 2024.

Karta över området som utbyggnaden berör på Dundret.

Lämna besked

Nu är det möjligt för fastighetsägare på Andra sidan, längs Porjus vägen samt uppe på Dundrets stugby att lämna besked om anslutning önskas till fastigheten.

Besked kan lämnas via webbformuläret nedan, med den pappersblankett som skickas ut.

Formuläret är öppet t.o.m. 19 juni 2024.

Löpande information

Aktuell information om utbyggnadens framdrift.

Individuell information

Följande information tillhandahålls endast via utskick till de enstaka fastighetägarna som berörs.

Offerter

De fastighetsägare vars hus ej erbjuds anslutning utan avgift kommer även få en offert och ett beställningsformulär med i utskicket.

För att ta del av erbjudandet måste även beställningen vara undertecknad och fiberenheten tillhanda innan sista svarsdatumet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-06
Publicerad:
2024-05-06

Sidfot