dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 15 maj 2024

Nedstängning av anslutningar

Vecka 21 genomför fiberenheten nedstängning av anslutningar i dunderNET.

Varje kvartal genomför fiberenheten nedstängning av anslutningar i nätet. Nedstängningarna görs där avgifter är obetalda trots påminnelser eller där nätabonnemang saknas.

Kommande nedstängning

Vecka 21

Återstarta anslutningen

Om du har en missad inbetalning behöver du lösa din skuld. Betala de obetalda fakturorna och meddela därefter fiberenheten.

En bankdag efter genomförd betalning registreras betalningen hos Gällivare kommun och fiberenheten kan då häva spärren på anslutningen.

Om en tidigare kund glömt att säga upp sitt nätabonnemang är det möjligt att beställa tjänster utan eget nätabonnemang. Detta medför att när den tidigare kunden sen säger upp sitt nätabonnemang så spärras även anslutningen.

Den nya kunden behöver då ingå ett eget nätabonnemang för att kunna nyttja anslutningen.

Landningssida för anslutningar som stängts ner.

Landningssida som visas för kunder som försöker nyttja nedstängda anslutningar.

Varför ska jag teckna avtal? Det är ju inte mitt fel att anslutningen fungerat utan nätabonnemang.

För att få lov att nyttja det nät som Gällivare kommun tillhandahåller genom dunderNET krävs ett nätabonnemang.

Måste jag betala retroaktivt för den tid anslutningen kunnat nyttjas felaktigt?

Nej! Du kommer enbart debiteras de taxor som omfattas av nätabonnemanget med start fr.o.m. nätabonnemangets ingång.

Varför har ni inte meddelat oss innan ni stängde anslutningen?

I samband med uppsägning kan kunden välja att få bekräftelse om uppsägning. Denna skickas då per mail till den som innehar det uppsagda nätabonnemanget.

I de fall där det saknats nätabonnemang ända sen driftsättning, har fiberenheten inte någon kund på de berörda adressen. Det finns därmed inte registrerat någon som kan ta emot meddelandet.

Jag är ganska säker på att jag har betalat en avgift när vi fick huset inkopplat till dunderNET.

Inom Gällivare kommuns utbyggnadsprojekt görs inkoppling av fastigheter utan avgift. Kostnaderna för utbyggnaden täcks istället av avgifter till kunder som ingår nätabonnemang och tjänsteleverantörerna.

För att en kundfaktura ska kunna skapas krävs det två saker:

  1. Registrering av en kund som fakturan ska skickas till.
  2. Något som genererar en avgift för den registrerade kunden, så som:
    • Ett nätabonnemang.
    • En manuellt pålagd kostnad (t.ex. utkvitterad reservdel eller avgiftsbelagd service).

Notera att även andra avdelningar på Gällivare kommun tillhandahåller avgiftsbelagd service som faktureras separat. Det kan även förekomma startkostnader vid beställning av tjänster från tjänsteleverantörerna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-15
Publicerad:
2024-05-15

Sidfot