dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 24 jun 2024

Arbete hos kunder på Karhakka

Under slutet av juni och början av juli genomförs åtgärder av kundanslutningar på Karhakkaområdet.

Med start i juni återupptar fiberenheten arbeten med att åtgärda felaktigt förlagda söktrådar på Karhakkaområdet. Arbetet på Västra Karhakka är sen tidigare utfört och nu återupptas arbetet på Östra Karhakka.

Arbetet ska inte ha någon påverkan på kundernas anslutningar under arbetets gång.

Arbeten som ska utföras:

  • Gräva fram och åtgärda felaktigt avslutade söktrådar vid fasad samt fastighetsgräns.
  • Återställning efter åtgärderna.
  • Dokumentation av fiberledningarnas läge på kundernas tomter.

Då arbetena enbart sker utomhus och på befintliga ledningar görs arbetena löpande utan bokning av tid hos berörda kunder.

Arbetet utförs av EiCa AB på uppdrag av Gällivare kommuns fiberenhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-24
Publicerad:
2024-06-24

Sidfot