dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 26 jun 2024

Semesterbemanning på fiberenheten

Vecka 23-34 har fiberenheten minskad bemanning pga semestrar.

Under sommaren har fiberenheten minskad bemanning pga semestrar. Detta medför att vissa arbetsuppgifter kommer utföras mindre frekvent, tillfälligt pausas och att svars- och handläggningstider kan bli märkbart längre än normalt.

Fiberenheten kommer att prioritera arbetet med den dagliga driften av dunderNET, och uppstart av årets två större utbyggnadsprojekt. Detta innebär att fokus ligger på att upprätthålla driften av befintliga kunders anslutningar och uppstarten av upphandlade entreprenader. Arbetsuppgifter därutöver hanteras övriga i mån av tid och utifrån den omfattning det har på fiberenhetens och dunderNETs kärnverksamhet.

Bemanningen på fiberenheten kommer vara som lägst under juli. Då detta även sammanfaller med uppstarten av årets utbyggnadsprojekt, kommer alla manuella administrativa arbetsuppgifter kraftigt prioriteras ned. Arbetsmängd förväntas minska och bemanningen öka under början av augusti. Full bemanning beräknas åter i slutet av augusti.

Samtliga ännu ej påbörjade driftsättningar, påbörjas tidigast under början av september.

Fiberenheten kommer fortsatt vara tillgänglig per telefon under ordinarie telefontider måndagar och torsdagar kl 13:00-14:30. Enstaka tillfällen kan falla bort i händelse av oförutsedda händelser. Detta meddelas då på dunderNETs webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2024-06-26

Sidfot