Gå till innehåll

Adresser och namnsättning

Det är kommunen som ansvarar för ajourhållning och nyregistrering av adresser. Kommunen ansvarar även för att registrera nya gatu- och områdesnamn.

De platser som normalt behöver en belägenhetsadress är följande:

  • Huvudentréer/ingångar till byggnader med bostäder där människor bor antingen stadigvarande eller under längre perioder, exempelvis småhus och fritidshus.
  • Huvudentréer/ingångar till byggnader med verksamheter. Till exempel kontor, butiker eller verkstäder där människor visas under arbetstid.
  • Om det finns flera ingångar som leder direkt eller via trapphus till bostäder i sådana byggnader, ska varje sådan ingång ha en unik adress.
  • Huvudentréer/ingångar till byggnader till kyrkor, utbildningslokaler, samlingslokaler, lekplatser etc. där många människor kan vistas samtidigt.
  • Industriella anläggningar av permanent karaktär som behöver regelbundna leveranser eller tillsyn.
  • Obebyggda tomter där bebyggelse kan förväntas.
  • Byggnader där människor är eller kan förväntas bli folkbokförda ska alltid ha belägenhetsadresser.
  • Övriga intressanta platser som t.ex. laddstolpar

Frågor om adresser och namnsättning?

Ta kontakt med SAM@gallivare.se om du är i behov av en adress till din fastighet eller har andra frågor som berör adresser och namnsättning.

För att kunna registrera en adress behöver vi få in information om vilken fastighet det är samt vilken byggnad inom fastigheten det är man önskar en adress till. Skicka gärna med en kartbild.

För registrering av lägenhetsnummer läs igenom och fyll i denna blankett Pdf, 394.6 kB.. Skicka blanketten till SAM@gallivare.se eller via post till Gällivare kommun Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, 98281 Gällivare.

Namnsättning av gator

Det är Miljö-, bygg- och räddningsnämnden som beslutar i ärenden om namnsättning av gator.


Sidinformation

Plan- och markhandläggare
Linn Palo

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

GIS-samordnare
Henrik Lindmark-Burck

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

GIS-ingenjör
Mirkku Korolainen

Telefontider: tisdag och torsdag kl. 09.30-11.00.

Senast uppdaterad:
2023-09-18
Publicerad:
2023-05-22