dunderNET logotyp

Skaffa en anslutning

Så går du tillväga för att ansluta din fastighet.

Nedan finns information om hur du går tillväga beroende på vilket alternativ som passar in på dig.

Förfrågan om att ansluta fastigheter skickas ut till en av de lagfarna ägarna till fastigheten, innan utbyggnaden påbörjas.

  1. Svara på utskickad förfrågan.
  2. Meddela ifall det finns arrendatorer på fastigheten.
  3. Teckna avtal de avtal som efterfrågas.

Arrendator

Finns det arrendatorer som äger byggnader på din fastighet?

Kontakta fiberenheten och meddela vilka arrendatorer som äger husen som erbjuds anslutning!

Avtal

Markupplåtelse

Samtliga berörda fastighetsägare ska teckna avtal för markupplåtelse.

Vid avgiftsbelagda arbeten

Inkoppling inom utbyggnadsprojekt görs i regel avgiftsfritt. Det finns dock kriterier där arbeten ej kan göras utan avgift.

Berörda fastighetsägare får en offert samt ett beställningsformulär hem. Beställning ska vara fiberenheten tillhanda innan arbeten på fastigheten påbörjas.

Om fastighetsägaren meddelat intresse men skriftlig beställning uteblir efter påminnelse, kommer det att betraktas som att kunden tackat nej till inkoppling.

Eventuell framtida inkoppling sker då till självkostnadspris efter projektet avslutats.

Gällivare kommun har förberett med fiberkanalisation till fastighetsgränsen, på tomter i nyanlaggda bostads- och verksamhetsområden.

Fastighetsägaren ansvarar för anläggande av fiberkanalisationen återstående sträcka, från tomtgräns till fasadmätarskåp eller tilltänkt placering av en fasadbox.

Innan ni påbörjar några arbeten

Kontakta fiberenheten och teckna avtal för markupplåtelse.

För fastigheter som redan har fiber avslutat i en fasadbox eller ett fasadmätarskåp:

  1. Kunden tecknar avtal för nätabonnemang.
  2. Kunden beställ konverterinstallation av fiberenheten.
  3. Fiberenheten installerar konvertern, driftsätter anslutningen och aktiverar nätabonnemanget.
  4. Kunden fortsätter med återstående steg för att börja använda anslutningen.
Fasadbox monterad på fiberenhetens demovägg.

Fasadbox

Inkoppling sker till självkostnadspris.

För information om förutsättningar att ansluta fastigheten samt när eventuell förväntad inkoppling, kontakta fiberenheten.

Flerfamiljshus & kommersiella fastigheter

Ägare av kommersiella fastigheter och andra hus som behöver flera anslutningar.

Du som innehar en bostadsrätt alternativt hyr lägenhet eller företagslokal vänder dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-06
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot