dunderNET logotyp

Dokumentsamling

Här hittar du dokument för nedladdning eller utskrift, samt hänvisning till ytterligare dokument och webbaserad information.

E-tjänster

Gällivare kommuns fiberenhet tillhandahåller digitala tjänster för elektronisk signering av avtal. För att nyttja tjänsterna krävs e-legitimation.

E-nämnden

Nedan finns de e-tjänster som Gällivare kommuns fiberenhet tillhandahåller via Norrbottens e-nämnd.

E-legitimationer som stödjs

Signering via e-nämnden kan göras med BankID eller Freja eID+.

Vilka kan använda e-tjänsterna?

E-tjänsterna för digital avtalssignering kan i nuläget endast användas av fysiska personer¹ som ingår avtal för egen räkning.

¹Ombud för fysiska och juridiska personer måste använda pappersblanketterna.

Avtalsblanketter

PDF-dokument för nedladdning och utskrift.

Kom ihåg att häfta samman alla sidor, på avtal efter utskrift.

Använd gärna funktionen fyll i & signera i PDF-läsaren för att fylla i alla uppgifter förutom underskriften.

Nätabonnemang

Blanketter för ingång och uppsägning av nätabonnemang.

Aktuella blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ingång av nätabonnemang.pdf Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. 119 kB 2024-02-06 17.53
Uppsägning av nätabonnemang.pdf Pdf, 119.1 kB, öppnas i nytt fönster. 119.1 kB 2024-02-07 08.39

Tidigare blanketter

Äldre blanketter är ogiltiga då de ej hänvisar till de aktuella villkoren för avtalet.

Markupplåtelse

Avtal för markupplåtelse (tecknas i två exemplar).

Aktuella blanketter

Fastighetsägarens exemplar

Efter undertecknande av samtliga fastighetsägare och Gällivare kommun, återsänds detta exemplar till fastighetsägaren.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fastighetsägarens ex (2 pers).pdf Pdf, 430.3 kB, öppnas i nytt fönster. 430.3 kB 2024-02-06 14.02
Fastighetsägarens ex (8 pers).pdf Pdf, 441.4 kB, öppnas i nytt fönster. 441.4 kB 2023-02-27 16.01
Fastighetsägarens ex (12 pers).pdf Pdf, 447.2 kB, öppnas i nytt fönster. 447.2 kB 2023-02-27 16.01

 

Ledningsägarens exemplar

Efter undertecknande av samtliga fastighetsägare och Gällivare kommun, behåller Gällivare kommun detta exemplar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ledningsägarens ex (2 pers).pdf Pdf, 430.3 kB. 430.3 kB 2023-02-27 16.01
Ledningsägarens ex (8 pers).pdf Pdf, 441.7 kB. 441.7 kB 2023-02-27 16.01
Ledningsägarens ex (12 pers).pdf Pdf, 447.3 kB. 447.3 kB 2023-02-27 16.01

Pga omfattande förändringar av villkoren för fastighetsägare och slutkunder i dunderNET, kommer samtliga avtalsblaketter att bytas ut.

Tidigare versioner som fortfarande kan finnas i omlopp kommer framöver inte accepteras.

Använd alltid de blanketter som tillhandahålls här via dokumentsamlingen.

Villkor

Samtliga villkor som omfattar slutkunder inom dunderNET.

Villkorsdokument

PDF-dokument för nedladdning och utskrift.

Aktuella villkor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
dunderNETs integritetspolicy.pdf Pdf, 75.7 kB, öppnas i nytt fönster. 75.7 kB 2024-02-06 13.56
dunderNETs prislista.pdf Pdf, 73.9 kB, öppnas i nytt fönster. 73.9 kB 2024-02-06 13.51
Inkoppling till dunderNET.pdf Pdf, 107.9 kB, öppnas i nytt fönster. 107.9 kB 2024-02-06 17.34
Nyttjande av dunderNET.pdf Pdf, 107.5 kB, öppnas i nytt fönster. 107.5 kB 2024-02-06 17.42

Tidigare villkor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna villkor - 2022.pdf Pdf, 150.3 kB. 150.3 kB 2024-02-13 09.19

Under 2024 genomför fiberenheten omfattande förändringar av samtliga villkor för slutkunder och fastighetsägare.

En stor förändring är att villkoren delats upp från allmänna villkor till villkor för olika avtal och sammanhang.

Villkor

Ersätter

Giltig fr.o.m.

dunderNETs integritetspolicy

Delar av:

 • Allmänna villkor (2022)

Nya kunder:

 • 2024-02-01

Befintliga kunder:

 • Preliminärt Q2 2024

dunderNETs prislista

Delar av:

 • Allmänna villkor (2022)

Nya kunder:

 • 2024-02-01


Befintliga kunder:

 • Preliminärt Q2 2024

Inkoppling till dunderNET

Delar av:

 • Allmänna villkor (2022)

Nya kunder:

 • 2024-02-01


Befintliga kunder:

 • Preliminärt Q2 2024

Markupplåtelse

Ersätter villkorstext i tidigare avtalsblanketter ¹

Preliminärt Q1 2024

Nyttjande av dunderNET

Delar av:

 • Allmänna villkor (2022)

Nya kunder:

 • 2024-02-01


Befintliga kunder:

 • Preliminärt Q2 2024

¹ Omfattar endast avtal som ingås efter ändringen.

Vid införandet av nya villkor under 2024 fasas tidigare villkor ut. Alla nya avtal kommer att ingås i enlighet med nya villkoren och tidigare avtalsblanketter som refererar till äldre villkor kommer inte längre accepteras.

Utskick kommer även göras till samtliga kunder i nätet varpå tidigare villkor helt kommer att ersättas med de nya villkoren.

Utgår

Ersätts av

Gilitg fr.o.m.

Giltig t.o.m.

Allmänna villkor

Upplaga 2022

 • dunderNETs integritetspolicy
 • dunderNETs prislista
 • Inkoppling till dunderNET
 • Nyttjande av dunderNET

2022-02-01

Preliminärt Q2, 2024

Markupplåtelseavtal

Villkor i tidigare avtalsblankett.

Markupplåtelse (2024)

 • Markupplåtelse (avtalsblankett)
 • Markupplåtelse (villkor)

2016

Preliminärt Q1 2024

Guider i PDF-format

PDF-dokument för nedladdning och utskrift.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Börja använda en anslutning v2024-03-01.pdf Pdf, 90.5 kB. 90.5 kB 2024-02-20 14.05

Övriga dokument

Sidfot