dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 21 mar 2023

dunderNET är årets stadsnät 2022

Fiberenheten medarbetare firar dunderNETs vinst som årets stadsnät 2022. F.v. Kazi Sadman Rashid, Ayhan Ressham, Oskar Enback Junkka, Marika Wilsson och Jonas Olsson.

Fiberenhetens medarbetare: Kazi Sadman Rashid, Ayhan Ressham, Oskar Enback Junkka, Marika Wilsson och Jonas Olsson.

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens 2023 utsågs Gällivare kommuns stadsnät dunderNET till årets stadsnät 2022.

Den snabba utbyggnaden av fibernätet i både tätort och på landsbygd är en av anledningarna till att Gällivare kommuns stadsnät dunderNET nu tilldelats priset.

- Vi är oerhört stolta över utmärkelsen, det är ett kvitto på det hårda jobb som vi tillsammans har lagt ner under många års tid, säger Jonas Olsson, enhetschef vid fiberenheten.

Motivering till utmärkelsen lyder:

Ordning, reda och struktur i en liten organisation med god samverkan med näringslivet, sin norra granne och stadsnät i övriga länet. Det kännetecknar årets stadsnät dunderNET.

I en geografiskt omfattande kommun balanserar stadsnätet effektiv utbyggnad i såväl tätort som landsbygd. I en stad i omvandling lyckas de vara effektiva i såväl omutbyggnad som nyutbyggnad under komplicerade förhållanden där de inte är rädda för att prova nya metoder.

Kvalitet och kostnadseffektivitet prioriteras då stadsnätet jobbar strukturerat med tydliga kravställningar, besiktningar och kontroll av entreprenader samt entreprenörer – allt enligt Robust fibers anvisningar.

Även om dunderNET nu fått priset som årets stadsnät kvarstår det en del arbete innan fiberutbyggnaden i kommunen är färdig. De närmaste åren är det ytterligare drygt 1 000 hushåll som är planerade att anslutas till fibernätet.

Bakgrund och kuriosa

Under 2017 påbörjades utbyggnaden av fibernätet i kommunen i stor skala, efter att ett enigt kommunfullmäktige året innan antagit en ny bredbandsstrategi för Gällivare kommun. Strategin föreslog utbyggnad av fibernätet i kommunal regi, både i tätort och på landsbygd. Utbyggnaden skulle ske med en låg anslutningsavgift för att ge alla hushåll i utbyggnadsområdena möjlighet att ansluta sig.

Effekten av fiberutbyggnaden börjar nu visa sig. Enligt den senast publicerade statistiken från 2021 har Gällivare kommun nu passerat 80 % fiberanslutna hushåll och i Norrbotten är det bara Luleå och Piteå kommun som är bättre.

I motiveringen nämns den goda samverkan med övriga stadsnät i Norrbotten. Grundläggande system och utrustning i stadsnätet delas exempelvis med stadsnätet i Kiruna kommun, Gironet, vilket är både kostnadseffektivt och bidrar till utveckling av gemensamma tjänster och rutiner. En annan viktig samverkanspart är IT Norrbotten som främjar utbyggnad av bredband, utveckling av stadsnät och bidrar till kunskapsutbyte mellan stadsnät och kommuner i hela länet.

Gällivare kommun har valt att bygga sitt fibernät med passiv teknik vilket tidigare inte varit speciellt vanligt i Sverige, men däremot den dominerande tekniken internationellt. Den passiva tekniken innebär att nätet har ett fåtal aktiva noder som behöver underhållas och som exempelvis drar ström. Tekniken börjar bli intressant för fler stadsnät även i Sverige när energibesparingar och hållbarhet får mer och mer fokus. Det har inneburit föredrag för- och studiebesök av andra kommuner i Norrbotten som är intresserade av tekniken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-22
Publicerad:
2023-03-21

Sidfot