dunderNET logotyp

Driftsättningar

Information om när nya anslutningar i dunderNETs ledningsnät kan börja användas.

För att en anslutning ska kunna användas måste arbetena med att anlägga anslutningen vara färdiga. Därefter kan anslutningen tas i drift i dunderNET. Fram till driftsättning är det ej möjlig att nyttja anslutningen.

Nedan finns information om kommande och genomförda driftsättningar.

Prognoser för kommande driftsättningar. Samtliga prognoserna är preliminära och kan komma att ändras.

Utbyggnadsprojekt

Driftsättningar av fiberenhetens utbyggnadsprojekt.

Årtal

Månad/kvartal

Projekt/delområde/fastighet

2023


Kronsågen

2023


Vettasjärvi


Topbostäder

Driftsättningar i Topbostäders lägenhetsbestånd. T.ex. nybyggda lägenheter och lägenheter som efteranslutits till fibernätet.

Årtal

Månad/kvartal

Projekt/delområde/fastighet

2023

Mars-april

Rallarrosen

2023

Q2

Luleåvägen


Rekommendationer

Säg inte upp nuvarande abonnemang för tidigt. Även om ett område är färdigt och driftsatt kan en del fel inte upptäckas förrän anslutningarna är i drift.

Genomförda driftsättningar

Kontrollera anslutningen

Kontrollera att fiberkonvertern är inkopplad till elnätet, påslagen och får signal från dunderNET.

Information om hur detta kontrolleras för respektive konvertermodell, finns bland dunderNETs manualer.

Börja använda anslutningen

Läs mer om att börja använda en driftsatt anslutning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-20
Publicerad:
2023-02-28

Sidfot