dunderNET logotyp

Börja använda en anslutning

Steg för steg, för att komma igång med din stadsnätsanslutning.

Innan du kan komma igång

Anslutning måste vara komplett och tagen i drift i dunderNET.

Bostaden eller lokalen måste ha en gatuadress registrerad hos Lantmäteriet. Om flera anslutningar finns på samma adress, krävs även lägenhetsnummer.

Kontrollera gärna att konvertern är igång och får signal innan ni fortsätter med stegen nedan.

Genom att kontrollera konvertern, kan eventuella fel upptäckas innan avtal tecknats och beställningar genomförts.

Vad är en konverter och var finns den?

Konvertern är den box som Gällivare kommun har monterat inomhus hos kunder med fiber i bostaden eller lokalen:

  • På insidan av en yttervägg.
  • Inne i ett mediaskåp. Vanligtvis intill en elcentral.

Anslutningar utan egen konverter

I de flerfamiljshus och företagslokaler som saknar fiber mellan husets teknikutrymme och lägenheter eller lokaler, har kunden ingen konverter.

Så kontrollerar du konvertern

I dunderNETs användarmanualer finns information om placering av strömknappar, strömkontakter, indikatorlampor, m.m. för de olika typerna av konvertrar som finns i dunderNETs nät.

Så kommer du igång

Följ stegen nedan för att börja använda anslutningen.

Nätabonnemanget ingås genom att teckna avtal med Gällivare kommun. Nätavtalet kan tecknas med via en e-tjänst med e-legitimation eller med en pappersblankett.

Efter ingång av nätabonnemanget är det möjligt att beställa tjänster från någon av tjänsteleverantörerna som finns i dunderNET.

Tjänster

Tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna via anslutningar i dunderNETs ledningsnät.

  • Internet
  • TV
  • Fast telefoni

Router

En router måste alltid användas för att kunna nyttja anslutningen.

Vissa tjänster såsom fast telefoni, kan kräva att kunden använder den router tjänsteleverantören tillhandahåller.

Ytterligare utrustning

För att kunna nyttja tjänster såsom TV och fast telefoni kan ytterligare utrustning ¹ från tjänsteleverantören behövas.

¹ Såsom TV- eller telefoniboxar

Så köper du tjänst & utrustning

Både tjänster och utrustning kan köpas via:

  • Tjänsteleverantörerna
  • Återförsäljare

I kopplingsguiderna finns beskrivningar och bilder över hur nätverkskablarna kopplas mellan konverter, router och övrig utrustning.

Konverter monterad på vägg

Bredband via fibernät

Om fiberkonvertern sitter på en insidan av en yttervägg i bostaden eller lokalen.

Konverter monterad i mediaskåp

Bredband via fibernät

I nybyggda bostäder är det vanligt att fiberkonvertern monterats inne i ett mediaskåp. Vanligtvis tillsammans med eller intill elcentralen.

Konverter & radioantenn

Bredband via radionät

Anslutning via dunderNETs trådlösa bredbandsnät.

Anslutning utan egen konverter

Bredband via kopparnät

I de flerfamiljshus och företagslokaler som saknar fiber mellan husets teknikutrymme och lägenheter eller lokaler.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-26
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot