dunderNET logotyp

Börja använda en anslutning

Steg för steg, för att komma igång med din stadsnätsanslutning.

Starta din fiberkonverter eller radionätsswitch och kontrollera att den får signal från dunderNET. Detta går att uttyda från indikatorlamporna på utrustningen.

Hur du kontrollerar detta för respektive konverter eller switch återfinns i användarmanualerna för respektive modell.

För att tjänsteleverantörerna ska kunna tillhandahålla sina tjänster (internet, TV och telefoni) måste kunden först ha ett aktivt nätabonnemang på sin adress.

Nätabonnemanget ingås genom att teckna nätavtal med Gällivare kommun

Nätavtalet kan antingen tecknas digitalt med BankID eller fysiskt med pappersblankett.

Tjänster

Efter ingång av nätabonnemanget är det möjligt för tjänsteleverantörerna i dunderNET, att leverera sina tjänster (internet, TV & telefoni).

dunderNET är ett öppet nät och du som kund väljer själv vilken tjänsteleverantör och vilka tjänster du vill ha.

Router & övrig utrustning

Router kan köpas via tjänsteleverantörerna och elektronikåterförsäljare.

En del tjänster kan kräva antingen ytterligare utrustning som tillhandahålls via tjänsteleverantören eller att tjänsteleverantörens egen router används.

Fiberkonverter

Till fiberkonvertern ska endast en router anslutas med nätverkskabel.

Obs! Datorer eller annan utrustning än routern får endast tillfälligt anslutas direkt till fiberkonvertern i samband med felsökning.

Router

Telefoner, datorer, TV-boxar m.m. ansluts via routern.

Guider för att koppla

Nedan finns exempel som visar hur nätverkskablar och utrustning kan anslutas till stadsnätet.

Konverter installerad på vägg

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning.

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning.

Konverter installerad inne i mediaskåp

Saknar du gatuadress?

För att kunna beställa tjänster till en anslutning behöver du ha anslutningen knuten till en gatuadress.

Innan du följer stegen ovan, börja med att begära tilldelning av gatuadress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till byggnaden som anslutits. Kontakta därefter fiberenheten för att få den nya gatuadressen knuten till din stadsnätsanslutning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-22
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot