dunderNET logotyp

Börja använda en anslutning

Steg för steg, för att komma igång med din stadsnätsanslutning.

Starta din fiberkonverter eller radionätsswitch och kontrollera att du får kontakt med nätet.

Hur du kontrollerar detta för respektive konverter eller switch återfinns i instruktionerna för respektive modell.

För att tjänsteleverantörerna ska kunna tillhandahålla sina tjänster (internet, TV och telefoni) måste kunden först ha ett aktivt nätabonnemang på sin adress.

Nätabonnemanget ingås genom att teckna nätavtal med Gällivare kommun

Nätavtalet kan antingen tecknas digitalt med BankID eller fysiskt med pappersblankett.

Tjänster

Efter ingång av nätabonnemanget är det möjligt för tjänsteleverantörerna i dunderNET, att leverera sina tjänster (internet, TV & telefoni).

dunderNET är ett öppet nät och du som kund väljer själv vilken tjänsteleverantör och vilka tjänster du vill ha.

Router & övrig utrustning

Router kan köpas via tjänsteleverantörerna och elektronikåterförsäljare.

En del tjänster kan kräva antingen ytterligare utrustning som tillhandahålls via tjänsteleverantören eller att tjänsteleverantörens egen router används.

Fiberkonverter

Till fiberkonvertern ska endast en router anslutas med nätverkskabel.

Obs! Datorer och annan utrustning än routern får endast tillfälligt anslutas direkt till fiberkonvertern i samband med felsökning.

Router

Telefoner, datorer, TV-boxar m.m. ansluts via routern.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-15
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot