dunderNET logotyp

Sluta använda en anslutning

Uppsägning av tjänster och nätabonnemang.

Tjänster såsom internet, TV och telefoni avslutas via respektive tjänsteleverantör.

Ska du flytta?

Om du planerar att flytta, kan det vara möjligt för din tjänsteleverantör att flytta dina tjänster till den nya adressen.

Kontakta din tjänsteleverantör!

Nätabonnemanget måste sägas upp via Gällivare kommuns fiberenhet.

Uppsägningens innehåll

I uppsägningen ska följande framgå:

  1. Att det tydligt framgår vilken anslutning som avses.
  2. Att det tydligt framgår att du har rätt att säga upp nätabonnemanget som avses.
  3. Eventuell ändring av fakturaadress¹.

¹Då en slutfaktura skickas, under kvartalet efter genomförd uppsägning, behöver även eventuella ändringar av fakturaadressen meddelas vid uppsägningen.

Metod för uppsägning

Samtliga kommunikationsalternativ (se webbplatsens sidfot) som fiberenheten kan nås via kan användas för att meddela uppsägningen.

Rekommenderade metoder

Fiberenheten rekommenderar i första hand att använda e-tjänsten för uppsägning med hjälp av e-legitimation. I andra hand rekommenderas fiberenhetens uppsägningsblankett.

Med de rekommenderade metoderna får fiberenheten in samtliga uppgifter som behövs för att kunna verkställa uppsägningen.

Osäkra metoder

Känsliga personuppgifter bör inte skickas via e-post, pga av avsaknaden av säkerhetsfunktioner såsom kryptering.

Uppsägningstid

För nätabonnemangen gäller 1 månads uppsägningstid. Avslut verkställs månadsskiftet efter inkommen uppsägning eller genomförd tvångsöverlåtelse.

Efter uppsägning

När en anslutning sagts upp är det inte längre möjligt att beställa nya tjänster till adressen, utan att ingå nytt nätabonnemang.

Eventuella tjänster som inte avslutats, upphör att fungera efter uppsägningstiden.

Slutfaktura skickas kvartalet efter uppsägningstiden löpt ut.

Mer om uppsägning av nätabonnemang

Överlåtelse innebär att ett nytt nätabonnemang på en anslutning startar, direkt efter tidigare kund på adressen avslutat sitt nätabonnemang.

Så gör du

Överlåtelse sker automatiskt¹, vid ingång av nytt nätabonnemang.

¹ Om det har funnits ett tidigare nätabonnemang för anslutningen under de föregående 3 månaderna, vid ingång av nytt nätabonnemang.

Om tidigare kund glömt att avsluta sitt nätabonnemang, är det möjligt för en ny kund att göra en tvångsöverlåtelse.

Tvångsavslut

Tvångsavslut innebär att en annan person än kunden, begär att nätabonnemanget avslutas eller överlåts utan kundens medgivande.

Ibland kan inte den som ingått nätabonnemang med fiberenheten själv avsluta sitt nätabonnemang. Då kan ett ombud eller en ny kund behöva avsluta eller överta nätabonnemanget.

Så gör du

Meddela uppsägning av det nätabonnemang som avses.

Vid meddelad uppsägning styrker du, att du har rätt att hantera avtal för någon av följande:

  • Innehavaren av nätabonnemanget.
  • Anslutningen som nätabonnemanget avser.

Tvångsöverlåtelse

Om du gör ett tvångsavslut, även vill ingå eget nätabonnemang för den avsedda anslutningen.

Så gör du

Teckna avtal för nytt nätabonnemang, för anslutningen som avses.

Vid avtalstecknande styrker du, att du har rätt att hantera avtal för någon av följande:

  • Innehavaren av befintligt nätabonnemang.
  • Anslutningen som nätabonnemanget avser.

Skriftliga intyg

Ifall det inte tydligt framgår att du har rätten att hantera tredje parts avtal, kan skriftligt intygande¹ efterfrågas.

¹ Såsom kopia på: köpeskontrakt, hyreskontrakt, framtidsfullmakt, dödsintyg m.fl.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-26
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot