dunderNET logotyp

Ångerrätt

Ångerrätt och konsumenträtt.

Information om att häva genomförda beställningar och makulera nyligen ingångna avtal.

Ångerrätt inom dunderNET

Så tillämpar Gällivare kommuns fiberenhet ångerrätten för kunder i dunderNET.

Nätabonnemang

14 dagars ångerrätt tillämpas för nätabonnemang. 14 dagars ångerrätt ges oavsett om de omfattas av distansavtalslagen eller om avtalet tecknats på plats hos Gällivare kommun. De 14 dagarna gäller fr.o.m. tecknandet av avtalet.

Om nätabonnemanget har en senarelagd start är det även möjligt att ångra avtalet fram till dagen före nätabonnemangets start. Även efter de 14 dagarna passerat.

Arbets- & materialkostnader

För beställda arbeten (t.ex. inkopplingsarbeten) är det möjligt att avbryta arbetet när som helst. Om arbetet eller vissa förberedelser för arbetet hunnit påbörjas kan du debiteras vissa kostnader som ej omfattas av ångerrätten.

Exempel på kostnader som kan debiteras trots avbrutet arbete:

  • Redan utfört arbete samt eventuell återställning, som krävs till följd av det utförda arbetet.
  • Materialkostnader eller returkostnader för material beställt specifikt för arbetet.

Så nyttjar du ångerrätten

Kontakta Gällivare kommuns fiberenhet om du vill häva en beställning.

Aktuella kontaktuppgifter till fiberenheten återfinns i sidfoten på denna webbplats.

Konsumenträtt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-06
Publicerad:
2023-03-15

Sidfot