dunderNET logotyp

Fakturering

Information om fakturor, betalmetoder, taxor m.m.

Efter ingång av nätabonnemang debiteras en anslutningsavgift eller överlåtelseavgift samt en löpande nätavgift.

Nätavgiften debiteras årsvis från ingång av nätabonnemanget, fram till nätabonnemangets uppsägningstid upphört.

Samtliga fakturor har 30 dagars förfallotid.

Samma betalmetod tillämpas för samtliga fakturor från Gällivare kommun.

Pappersfaktura

Om en kund inte sen tidigare registrerat sig för att få Gällivare kommuns fakturor med annat betalsätt skickas en pappersfaktura till kunden till den adress kunden angivit.

Autogiro

Pengarna dras automatiskt från ett av kunden förbestämt konto, vid varje fakturatillfälle.

Registrera dig för autogiro via din internetbank eller skriftligt med ett autogiromedgivande till Gällivare kommun.

Även om du sen tidigare har registrerat dig för autogiro från Gällivare kommun behöver du godkänna att dunderNETs fakturor debiteras via autogiro.

Digital faktura direkt till din internetbank.

Registrera dig för e-faktura via din internetbank.

Obs! Vid byte av bank behöver e-faktura registreras på nytt hos den nya banken.

Företag kan få digitala fakturor från Gällivare kommun som:

  • PDF via e-post.
  • Svefaktura via VAN-operatör.

Kontakta ekonomienheten om ni vill ha företagets faktura digitalt. Ange e-postadress eller GLN.

Nätabonnemang

Anslutningsavgift (alternativt överlåtelseavgift):

Fakturan skickas ut kvartalet efter nätabonnemangets start.

Nätavgift:

Fakturan skickas ut kvartal 1 efterföljande år.

Vid avslut av nätabonnemang kvartalet efter nätabonnemangets avslut.

Arbets- & materialkostnader

Debiteras efter utfört arbete eller utkviterad produkt. Fakturan skickas ut i samband med nästkommande faktureringstillfälle eller på separat faktura vid separat tillfälle.

T.ex. borttappad strömadapter, skadade ledningar eller anslutningsarbeten som ej ingår utan avgift i ett utbyggnadsprojekt.

Sidfot