dunderNET logotyp

Utebliven inbetalning

Har du missat att betala en faktura eller vill du bestrida en faktura?

Kontakta fiberenheten ifall det är frågetecken kring fakturan.

Låt inte fakturan förfalla utan bestridan

Om du anser att fakturan är felaktig, räcker det inte att låta fakturan förfalla. Du måste alltid bestrida fakturor och betalningskrav, för att inte riskera att få betalningsanmärkningar.

Avslutat ditt nätabonnemang?

Kolla upp varför du fått fakturan. Ett vanligt förekommande problem är att kunder glömmer att avsluta sitt nätabonnemang när de flyttar.

Om du inte avslutar ditt nätabonnemang, kommer du få ännu fler fakturor.

Om du misstänker att du redan tidigare har betalat den faktura du fått betalningskrav på, kontrollera följande med din bank:

 • Vilket datum har pengarna dragits från kontot.
 • Till vilket bankgironummer har betalningen gjorts till?
 • Vilket OCR/fakturanummer har angivits på fakturan?
 • Vilket belopp är inbetalat?

Kontakta därefter fiberenheten för att kontrollera om inbetalningen finns i systemet.

Detta ska alltid anges vid betalning

Vid inbetalning ska följande alltid anges för att fakturan per automatik ska registreras som betalad hos Gällivare kommun.

Bankgironummer

För att pengarna ska komma till Gällivare kommun ska betalningen göras till det bankgironummer som framgår av fakturan.

 • 5036-7093 (pappers- & e-fakturor)
 • 754-1576 (autogiro)

OCR

För att fiberenheten ska kunna registrera fakturan som betald, ska du alltid ange OCR-nummer.

Ifall det går att välja att ange OCR eller meddelande ska alltid OCR väljas.

OCR för fakturor från Gällivare kommun är det 13 siffriga fakturanumret.

Fiberenhetens fakturor inleds med "110" följt av 9 st siffror och 1 st kontrollsiffra. Format: 110xxxxxxxxxy

Rätt belopp

Om du betalat in fel belopp kan det uppstå problem vid registrering av din betalning.

Fler fakturor från Gällivare kommun

Tänk även på att du kan ha fått flera fakturor från samma avsändare. I vissa fall kanske även med samma belopp.

Kolla ifall fakturorna avser:

 • Olika perioder
 • Olika typer av avgifter
 • Olika adresser (t.ex. en nuvarande och en tidigare bostad)
 • Annan kommunal verksamhet (t.ex. barnomsorg, soptömning, VA) som använder samma bankgironummer.

Alternativa betalmetoder

För att undvika att framtida inbetalningar uteblir, är det även möjligt att välja att få Gällivare kommuns fakturor som e-faktura eller autogiro.

Förnyelse efter byte av bank

Om du får Gällivare kommuns fakturor som e-faktura eller autogiro, behöver du registrera detta val på nytt vid byte av bank eller bankkonto.

Vid ändrad fakturaadress

Meddela din nya fakturaadress till fiberenheten och beställ eftersändning av din post från din tidigare adress till din nya.

När fakturan förfaller

Vad händer om fakturan är obetald efter fakturans förfallodag?

Fakturorna förfaller 30 dagar efter de har skickats.

Om fakturan ännu är obetald 10 dagar efter fakturans förfallodatum skickas en kopia på fakturan ut på nytt.

Om fakturan ännu är obetald 20 dagar efter fakturan förfallit, stängs kundens anslutningar ner.

Bildtext: Kunder som fått sin anslutning nedstängd hamnar automatiskt på landningssidan för dunderNETs abuse-tjänst när de försöker ansluta till internet.

Återstart av anslutning

När samtliga kundens uteblivna betalningar är genomförda kontaktar kunden fiberenheten och meddelar att betalningarna är genomförda. När betalningarna är fiberenheten tillhanda återstartas anslutningen.

Inbetalningen registreras vanligtvis efter kl 14, efterföljande bankdag. Återstart sker därmed tidigast¹ dagen efter genomförd inbetalning.

¹ Handläggning sker endast helgfria vardagar under kontorstid.

Efter återstarten

Om anslutningen inte hoppar igång efter återstarten av anslutningen kan en del åtgärder krävas.

 • Starta om konvertern.
 • Starta om router och utrustning ansluten till rotern.

Om fel kvarstår efter omstart av utrustning, felanmäl till din tjänsteleverantör.

Om betalning fortsatt uteblivit 30 dagar efter en faktura förfallit, skickas fakturan vidare till ett inkassobolag.

Inkassokrav med inbetalningsuppgifter skickas ut per post till kundens folkbokföringsadress.

Betala alltid inkassokrav via inkassobolaget

Efter en faktura gått vidare till inkasso är det inte längre möjligt att lösa skulden genom inbetalning direkt till Gällivare kommun. Hela beloppet ska betalas till inkassobolaget plus dröjsmålsränta och eventuella administrativa avgifter.

Betalat en förfallen faktura efter inkassokrav skickades ut?

Om du betalat din förfallna faktura till kommunen, efter inkassokravet, kvarstår skulden hos inkassobolaget.

Kontakta fiberenheten, så hjälper vi dig reda ut detta!

Om inkassokrav förblir obetalt

Inkassokrav som förblir obetalda skickas vidare till Kronofogden och kunden riskerar att få betalningsanmärkningar.

Om betalning fortsatt uteblivit 60 dagar efter en faktura förfallit, avslutas kundens nätabonnemang.

Ny avgift för nytt nätabonnemang

Betalningskrav kvarstår trots avslut. Om kunden efter uppsägningen tecknar nya nätabonnemang, kommer nya startavgifter att debiteras för anslutningar som berörts av uppsägningen.

Problem att betala?

Det är inte möjligt att skjuta fram fakturorna till nästa månad.

Skuldrådgivning

Har du inte möjlighet att betala dina räkningar, kan du vända till till Gällivare kommuns budget- och skuldrådgivare för rådgivning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-16
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot