dunderNET logotyp

Kopplingsguide - Konverter väggmonterad

Fiberkonverter monterad på fiberenhetens demovägg.

Guide för inkoppling av router och övrig utrustning, i hus med konverter monterad på insidan av en yttervägg.

I det här exemplet har en router placerats i det rum där fiberkonvertern sitter monterad på väggen.

Så kopplar du

Nedan följer steg för steg hur du kopplar och en efterföljande bild som visar hur allt hänger ihop när du kopplat in allt.

Anslut routern till konvertern

Steg 1. En nätverkskabel kopplas in i routerns inkommande nätverksport.

Denna port är vanligtvis märkt "WAN" och kan ha en annan färg än de övriga nätverksportarna på routern.

Steg 2. Den andra änden av nätverkskabeln kopplas in i en valfri nätverksport på fiberkonvertern.

Obs! Endast en nätverksport på fiberkonvertern ska användas.

Anslut övrig utrustning

Steg 3. Övrig utrustning¹ ansluts antingen med nätverkskabel till routerns LAN-portar eller routerns trådlösa nätverk.

¹ Såsom dator, TV-box, smart-TV, telefon (eller telefon-box), mobiltelefon, skrivare, switch, accesspunkt m.m.

Så ser det ut när du är klar

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning.

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning.

Övriga kopplingsguider

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-13
Publicerad:
2024-01-29

Sidfot