dunderNET logotyp

Statistik

Statistik för dunderNET, utbyggnadsprojektet samt mobiltäckning och tillgång till bredband i kommunen.

Här har fiberenheten sammanställt statistik som omfattar både den egna verksamheten och externa undersökningar för internet och telefoni inom kommunen.

Källa: Fiberenheten, Gällivare kommun

dunderNET

2023, mars

Driftsatta stadsnätsanslutningar ¹

4120 st

Aktiva anslutningar ²

- st

¹ Omfattar anslutningar i fibernät, kopparnät och radionät.

² Anslutningar med nätabonnemang eller tjänst.

Följande statistik avser endast kommunens fiberutbyggnadsprojekt med start 2016.

Ekonomi

2023

Budget

ca 225 MSEK

Varav investeringsstöd

ca 25 MSEK


Avser endast anslutningar som byggts ut inom fiberutbyggnadsprojektet.

Anslutningar

2023

Inkopplade eller förberedda ¹

- st

Pågående inkoppling

- st

Planerade anslutningar

- st

¹ Bostäder och lokaler där fiber kopplats in, avlämnats i fasadbox utvändigt eller fiberkanalisation finns avlämnat i tomtgränsen.

Post- och Telestyrelsen sammanställer årligen statistik om tillgång till bredband och telefoni. Statistiken för 2022 samlades in under oktober 2022 och publicerades 27 mars 2023.

Källa: Post- och Telestyrelsen, 1 oktober 2022.

Hushåll

2016

2017

2018

2019

2020

2021 ²

2022

Tillgång till minst 30 Mbit/s

84,86 %

84,98 %

87,42 %

88,11 %

92,60 %

91,05 %

96,62 %

Tillgång till minst 100 Mbit/s

50,04 %

50,45 %

70,71 %

74,78 %

83,04 %

80,91 %

84,53 %

Med till fiberanslutning

(FTTH eller FTTB)

26,71 %

27,10 %

50,55 %

56,32 %

75,59 %

75,84 %

79,66 %

I nära anslutning till fibernät

- ¹

40,53 %

62,67 %

70,01 %

83,42 %

81,69 %

85,26 %

Ansluten till fast radionät

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,27 %

0,36 %

Antal hushåll i kommunen ²

9 425

9 573

9 684

9 883

10 274

8 664

8 718

¹ Statistik saknas för angiven period.

² I redovisningen av statistiken för 2022 har tidigare redovisad statistik för 2021 reviderats. PTS har ändrat metod för att beräkna antalet hushåll. Den nya metoden har medfört en enorm skillnad i antal hushåll efter ändringen. En ändring som sannolikt beror på att tidigare statistik inkluderat fastigheter som berörts av samhällsomvandlingen. Statistik t.o.m. 2020 är därmed inte längre jämförbar med statistiken fr.o.m. 2021.

Källa: Post- och Telestyrelsen, 1 oktober 2022.

Yttäckning mobilnät

2020

2021

2022

Telefoni

(2G, 3G, 4G & 5G)

70,50 %

72,30 %

71,91 %

Bredband 10 Mbit/s

(3G, 4G & 5G)

59,21 %

59,25 %

59,85 %

Bredband 30 Mbit/s

(4G & 5G)

1,32 %

1,28 %

6,19 %

Bredband 100 Mbit/s

(4G & 5G)

0,00 %

0,00 %

0,01 %

 

Ytterligare statistik från kartläggningen och PTS återfinns i PTS statistikportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-05
Publicerad:
2023-05-05

Sidfot