dunderNET logotyp

Kopplingsguide - Konverter i radionät

Så kopplar du in din router och övrig utrustning, i bostäder anslutna via dunderNETs trådlösa bredbandsnät.

Så kopplar du

Nedan följer steg för steg hur du kopplar och en efterföljande bild som visar hur allt hänger ihop när du kopplat in allt.

Anslut antenn till PoE-adaptern

Steg 1. Anslut nätverkskabeln från radioantennen till Nätverksporten märkt PoE.

Anslut konvertern till PoE-adaptern

Steg 2. Anslut nätverkskabeln från fiberkonvertern till Nätverksporten märkt data.

Steg 3. Anslut PoE-adapterns strömkabel till ett uttag.

Anslut routern till konvertern

Steg 4. En nätverkskabel kopplas in i routerns inkommande nätverksport.

Denna port är vanligtvis märkt "WAN" och kan ha en annan färg än de övriga nätverksportarna på routern.

Steg 5. Den andra änden av nätverkskabeln kopplas in i en valfri nätverksport på fiberkonvertern.

Obs! Endast en nätverksport på fiberkonvertern ska användas.

Anslut övrig utrustning

Steg 6. Övrig utrustning¹ ansluts antingen med nätverkskabel till routerns LAN-portar eller routerns trådlösa nätverk.

¹ Såsom dator, TV-box, smart-TV, telefon (eller telefon-box), mobiltelefon, skrivare, switch, accesspunkt m.m.

Så ser det ut när du är klar

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning. Gul representerar ström.

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning. Gul representerar ström.

Övriga kopplingsguider

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-13
Publicerad:
2024-02-13

Sidfot