dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 09 feb 2024

Nya avtalsvillkor 2024

Underteckna avtal

Fiberenheten har tagit fram nya villkor för dunderNET.

Under februari inför fiberenheten nya avtalsvillkor vid ingång av avtal för både inkoppling till dunderNET och ingång av nätabonnemang.

De nya villkoren kommer även inom kort skickas ut till befintliga kunder i dunderNET och kommer befintliga villkor kommer då utgå.

Samtliga avtalsvillkor återfinns i dunderNETs dokumentsamling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-09
Publicerad:
2024-02-09

Sidfot