dunderNET logotyp

Om dunderNET

Gällivare kommuns stadsnät, dunderNET drivs av fiberenheten vid Gällivare kommun.

Fiberenheten ingår i teknikavdelningen, vid samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen på Gällivare kommun. Fiberenheten är en taxefinansierad verksamhet som arbetar med drift av och efteranslutningar till det kommunala stadsnätet dunderNET.

Fiberenheten äger även huvudprojektet för utbyggnaden av dunderNETs infrastruktur.

Organisationsträd dunderNET 2023

Nätägare

Fiberenheten är en nätägare, som förvaltar infrastruktur för internetaccess via fiber, koppar och radio. All utrustning samt ledningsnät från stadsnätets servrar ut till kundernas konverter ägs av fiberenheten och är en del av dunderNET. Som nätägare hanterar fiberneheten även efteranslutningar till redan utbyggda nät.

Fiberenheten utför i viss mån själv installationer av anslutningspunkter och kundutrustning hos nya kunder i dunderNET.

Kommunikationsoperatör

Fiberenheten är även en kommunikationsoperatör. Det innebär att det är denna enhet som ser till att konvertern i kundens hem, och all utrustning i dunderNET kan kommunicera med varandra. Vilket gör det möjligt för tjänsteleverantörerna att sälja tjänster till slutkunderna.

Fiberenheten hanterar bl.a. dokumentation, driftsättningar, felärenden från tjänsteleverantörer, samt en del reparationer och underhåll i dunderNET.

Klicka här för att läsa mer om kommunikationsoperatörens roll på Svenska Stadsnätsföreningens hemsida.

Utbyggnad

Fiberenheten leder det övergripande huvudprojektet för utbyggnaden av infrastrukturen i dunderNET. Enheten planerar och beställer delprojekten (inom vilka entreprenaderna bedrivs) av förvaltningens projektavdelning.

Endast installationer och en del mindre arbeten med utbyggnaden som kvarstår efter utbyggnader genom samförläggning, leds direkt av fiberenheten.

Fiberenheten projekterar själva efteranslutningar till dunderNET, uppgraderingar av nätet och även utbyggnaden av hela nät, i områden där utbyggnaden sker genom samförläggning med andra ledningsägare.

Fiberenheten är en taxefinansierad verksamhet. De intäkter som genereras i verksamheten ska täcka utbyggnad, drift och förnyelse samt övriga utgifter inom verksamheten. Intäkterna utgörs av avgifter från kunder och tjänsteleverantörer som nyttjar och verkar i dunderNET ledningsnät.

Utbyggnad

Utbyggnadsprojektet genomförs med lån som ska betalas av genom verksamhetens intäkter.

Under fiberutbyggnadsprojektet finansieras delar av personalen genom projektmedel. Allt eftersom projektet närmar sig sitt avslut övergår verksamheten över till en renodlad driftorganisation som ska vara självfinansierad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-05
Publicerad:
2023-01-24

Sidfot