dunderNET logotyp

Ullatti

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät.

Fiberutbyggnad i Ullatti och Rantavaara.

Kanalisationsnät för fiber har förberetts och ortssammanbindande nät har vädersäkrats, i samband med ombyggnationer i elnätet.

Ombyggnationerna i elnätet har gjorts i flera omgångar och med en del förseningar och brister som medfört kraftiga förseningar av utbyggnaden i Ullatti.

Kanalisationsnät förbereddes i Ullatti och Rantavaara, i samband med ombyggnation i elnätet.

 

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Kanalisationsnät förbereddes på Berget i Ullatti, i samband med ombyggnation i elnätet.

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Återstående markarbeten.

Till följd av brister i vid delar av samförläggningarna har arbetet i Ullatti och Rantavaara inte kunnat bedrivas som ett vanligt utbyggnadsprojekt. Återstående markarbeten har genomförts parallellt med en del utredning, dokumentation och kontroll av samförlagda ledningar.

Omfattar:

  • Utredning, kontroll, åtgärder och dokumentation tidigare samförlagda ledningar.
  • Återstående markarbeten, inkl återställning av ej belagda ytor.

Byggstartat:

Juni 2020

Entreprenör:

Bergets Motor & Fritid i Ullatti AB

Nytt ortssammanbindande nät byggdes ut i samband med ombyggnaden av elnätet mellan Dokkas och Ullatti.

Byggstart

2021

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Fiberarbeten och Installationer.

Omfattar:

  • Utblåsning av kablar i befintliga kabelrör.
  • Installationer inomhus och utomhus.
  • Svetsning av kablar och inkoppling mot befintligt ledningsnät.

Byggstart:

Oktober 2022

Entreprenör

Transtema Network Services AB

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2023 Barmarkssäsong

Entreprenad 2020:

  • Tryckningar under Trafikverkets vägar i Ullatti.
  • Schaktarbeten i Rantavaara.
  • Återställningsarbeten.

Entreprenad 2022:

Fiberarbeten samt fortsatta installationer.

Övrigt:

Återställning asfaltytor.

2023, kvartal 4

Driftsättning av färdigställda anslutningar.

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

2022 oktober

Entreprenad 2022:

Arbetet med installationerna påbörjades.

2022 september

Entreprenad 2020:

Schaktning i Ullatti färdigställdes.

Entreprenad 2022:

Upphandling av fiberarbeten och installationer.

Brevutskick till berörda fastighetsägare.

2021 oktober

Markarbetena avslutas för säsongen.

Eventuella återställningar och beläggningsarbeten som ej hunnit färdigställas genomförs nästa barmarkssäsong.

2021 juni

Markarbeten samt återställningar efter föregående års markarbeten återupptas.

2020 oktober

Markarbeten avbryts för säsongen.

2020 juni

Återstående markarbeten påbörjades.

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning

Avslutad

Samförläggning

Avslutad

Samförläggning

Avslutad

Entreprenad (2020)

Pågår

Entreprenad (2022)

Pågår


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Rantavaara

Ej driftsatt

Ullatti

Ej driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot