dunderNET logotyp

Projekt

Pågående utbyggnad

Byggstart

Delprojekt / entreprenad

Typ

2022

Nattavaaraby

Nattavaaraby & Purnu

Fiberutbyggnad (fiberarbeten & installationer)

2022

Ullatti

Fiberutbyggnad (fiberarbeten & installationer)

2020

Ullatti

Fiberutbyggnad (markarbeten)

2020

Nattavaaraby

Fiberutbyggnad (markarbeten)

2018

Hakkasbygden, etapp 1

Hakkas & Sangervaara.

Fiberutbyggnad

Planerad utbyggnad

Preliminär

byggstart

Delprojekt / entreprenad

Typ

2024

Södra Vassara

Andrasidan, Dundrets stugby & Porjusvägen.

Fiberutbyggnad

2024

Nedre Koskullskulle, etapp 2-4

Fiberutbyggnad

2025-2026

Hakkasbygden, etapp 2

Keskijärvi, Mukkavaara, Palohuornas & Sammakko.

Fiberutbyggnad

2025-2026

Hakkasbygden, etapp 3

Satter, Skröven & Yrttivaara.

Fiberutbyggnad

Sidfot