dunderNET logotyp

Nedre Koskullskulle

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät, i Koskullskulle nordost om järnvägen.

Utbyggnad av anslutningar till dunderNETs fibernät. Anläggande av nät och inkoppling av fastigheter.

Byggstart

Juli 2024.

Entreprenör

Install Infra I Norr AB

Omfattning

Karta som visar delar av Nedre Koskullskulle som berörs av utbyggnaden 2024. Markerat på kartan är även delområden för entreprenaden.

Utbyggnadens geografiska omfattning samt områdesindelningen i entreprenaden.

Delområden

För att kunna tidigarelägga driftsättningen av färdigställda anslutningar har arbetet delats in i 3 delområden. Genom indelningen kan delar av området färdigställas, besiktigas och lämnas över för driftsättning parallellt med att arbetet i återstående delområden ännu pågår.

Gatunamn

Gatunummer

Delområde 1

Gatunummer

Delområde 2

Gatunummer

Delområde 3

Bangatan

9-11

1-8


FalkgatanFr.o.m. 11

Fiskargatan

Jämna 4-12

2

Udda

Jämna fr.o.m. 14

Hedgatan

4-11

1

15

Jägargatan

7-29

1-6

31-39

Kullegatan

Udda 101-123


Jämna 120-140

Udda 131-139

Linaälvsvägen


1-14


Mossgatan

SamtligaMyrgatan


Udda

Jämna t.o.m. 26

Jämna fr.o.m. 32

Odlingsgatan

9 & 12

Udda t.o.m. 7

Jämna t.o.m. 10


Skyttegatan

Udda t.o.m. 11

Jämna t.o.m. 12


Udda fr.o.m. 13

Jämna fr.o.m. 14

TjärngatanSamtliga

Västra Rundgatan


Nummer 1-5


 

Teknikavdelningen (vid Gällivare kommuns Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltning) planerar för upprustning av gator och ledningsnät i Nedre Koskullskulle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I samband med upprustningen kommer fiber byggas ut till fastigheter i området som ingår i etapp 1 av de områdesvisa satningarna.

Övriga delar av Nedre Koskullskulle byggs ut i separat entreprenad med start 2024.

Byggherre (samförläggning)

Gällivare kommun, Teknikavdelningen

Byggstart

2022, kvartal 2.

Installationer

Installationer och tomtprojektering i området utförs av OneTech Nord AB samt fiberenhetens egna tekniker inför samförläggningen.

Omfattning

Karta som visar området som berörs av etapp 1, av de områdesvisa satsningarna i Nedre Koskullskulle.

Geografisk omfattning av fiberutbyggnaden inom de områdesvisa satsningarna etapp 1.

Gatunamn

Gatunummer

Backgatan

Samtliga

Falkgatan

Nummer 1

Kirunagatan

Samtliga

Kullegatan

Jämna nummer 102-110.

Rundeln

Samtliga

Rundplan

Samtliga

Västra Rundgatan

Jämna nummer 10-40 och udda nummer 9-31.

Östra Rundgatan

Samtliga

 

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2024-06-19

Sista svarsdatum för de som vill ansluta sina fastigheter.

2024, juni-juli

Byggstart

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

2024-03-29

Upphandling av entreprenad påbörjad.

2023, december

Kanalisationsnätet är utbyggt och fiberarbeten påbörjas.

2022, kvartal 2-3

Installationer hos kunder och detaljprojektering inne på fastigheterna i etapp 1.

2022, juni

Entreprenadstart, samförläggning etapp 1.

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Samförläggning 2022

Etapp 1, samförläggning vid områdesvisa satsningar.

Delmoment

Status

Projektering

Färdigställd

Installationer

Färdigställd

Entreprenad

Samförläggning

Pågår

 

Entreprenad 2024

Fiberutbyggnadsentreprenad 2024

Delmoment

Status

Projektering

Färdigställd

Upphandling

Färdigställd

Entreprenad

Pågår

- Byggstart

Juli 2024

Driftsättningsstatus

Delområden

Status

Områdesvisa satsningar (2022)

Ej driftsatt

Fiberutbyggnad (2024)

 

Delområde 1

Ej driftsatt


Delområde 2

Ej driftsatt


Delområde 3

Ej driftsatt

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-08
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot