dunderNET logotyp

Södra Vassara

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät på södra sidan av Vassaraträsket samt Dundrets stugby.

Utskick till fastighetsägarna

Nu börjar vi utskicken till berörda fastighetsägare. Även om breven kan dröja lite så beräknas de vara alla tillhanda minst 1 månad innan sista svarsdatumet (19 juni 2024). Redan nu kan ni ta del av all väsentlig information nedan.

Villkor och avtal återfinns i dunderNETs dokumentsamling.

Webbformulär - Lämna besked om inkoppling

Nu är det möjligt för fastighetsägare på Andra sidan, längs Porjus vägen samt uppe på Dundrets stugby att lämna besked om anslutning önskas till fastigheten.

Formuläret är öppet t.o.m. 19 juni 2024.

Installationer, återstående markarbeten och fiberarbeten.

På delar av Andra Sidan och längs med Porjusvägen har delar av kanalisationsnätet förberetts, vid samförläggning med Vattenfall.

Markarbeten på ej förberedda områden och samtliga installations- samt fiberarbeten kvarstår att utföra inom delprojektet.

Upphandling

Påbörjad 29 mars 2024.

Byggstart

Preliminärt juni-juli 2024.

Entreprenör

Ej tilldelad.

Omfattning

Översiktskarta med etappindelning.

Översiktskarta med utmarkerade delområden.

Karta över andra sidan och delar av Porjusvägen. Markerat är även delområdena inom entreprenaden.

Karta över andra sidan och delar av Porjusvägen. Markerat är även delområdena inom entreprenaden.

Karta över andra sidan och delar av Porjusvägen. Markerat är även delområdena inom entreprenaden.

Karta över andra sidan och delar av Porjusvägen. Markerat är även delområdena inom entreprenaden.

Karta över Dundrets stugby, på Liikavaaratoppen. Markerat är även delområdena inom entreprenaden.

Karta över Dundrets stugby, på Liikavaaratoppen. Markerat är även delområdena inom entreprenaden.

Delområden

För att kunna tidigarelägga driftsättningen av färdigställda anslutningar har arbetet delats in i 4 delområden. Genom indelningen kan delar av området färdigställas, besiktigas och lämnas över för driftsättning parallellt med att arbetet i återstående delområden ännu pågår.

Gatunamn

Gatunummer

Delområde 1

Gatunummer

Delområde 2

Gatunummer

Delområde 3

Andra Sidan


Samtliga


Andra Sidanvägen

T.o.m. 33

Fr.o.m. 35


Barnhemsvägen

SamtligaFäbodstigen


Samtliga


Mikkos väg


Samtliga


Porjusvägen

12

31-36 samt 46 & 55

Fr.o.m. 38 exkl 46 & 55

Slåtterslingan


Samtliga


Solvägen

SamtligaTorpsvängen


Samtliga


 

Gatunamn

Gatunummer

Delområde 4

Dundret

1-213

Kanalisationsnät för fiber förbereddes på Andra Sidan och längs Porjusvägen, i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2019

Byggherre

Vattenfall Eldistribution

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2024, juni-juli

Byggstart

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

2024-03-29

Upphandling av entreprenad påbörjad

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2019)

Färdigställd

Projektering

Färdigställd

Upphandling

Pågår

Entreprenad (2024)

Ej påbörjad

 

Driftsättningsstatus

Delområde

Status

1. Andra Sidan

Ej påbörjad

2. Andra Sidan & Porjusvägen

Ej påbörjad

3. Porjusvägen

Ej påbörjad

4. Dundret

Ej påbörjad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-14
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot