dunderNET logotyp

Sattervägen m.fl. (Ullatti)

Driftsättningsdatum

Datum
Tid

Typ av inkoppling

Utbyggnad, fibernät

Projekt

Omfattning

Adresser som berörs av driftsättningen:

  • Männikkövägen
  • Pekkarivägen
  • Sattervägen
  • Stora vägen (52)
  • Ylisaadiovägen
  • Ängsvägen

Om driftsättningen

Nu är även anslutningarna längs med Sattevägen i Ullatti samt anslutningar på anslutande gator tagna i drift. Det är nu möjligt att ingå nätabonnemang för att börja använda anslutningen.

Testa gärna din konverter

Även om du inte planerar att börja använda din anslutning i närtid, får du gärna testa att den fiberkonverter som installerats kommer igång. Första lampan till vänster ska börja lysa med fast grönt sken efter ca 1 minut efter uppstart.

Lämna gärna konvertern påslagen närmaste veckan.

Om första lampan lyser rött på konvertern ännu efter 5 minuter, kan det vara något fel på anslutningen. Meddela då detta till fiberenheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-09
Publicerad:
2024-02-09

Sidfot