dunderNET logotyp

Anmäl skada

Anmäl skador på dunderNETs ledningar och anläggningar.

Om olyckan är framme och en ledning skadas ring omgående Gällivare kommuns felanmälan.

Telefon: (+46) 970-818 213

Under telefontider, kan avgrävningar även felanmälas direkt till Gällivare kommuns fiberenhet.

Telefon: (+46) 970-818 880

För att underlätta snabb åtgärd av felet är det bra att skicka in så mycket information som möjligt.

Bilder och geografisk position på karta kan vara till stor hjälp i arbetet, för att snabbt åtgärda skadan. Kompletterande uppgifter kan skickas per e-post till fiberenheten.

Felanmälan via webb eller mobil

Bilder, odyl, kan även skickas in via felanmälan på webben eller i appen Öppnas i nytt fönster..

Skador till följd av markarbeten

Om skadan uppstått pga ett pågående markarbete, behöver den som utför arbetet även följa nedanstående.

I väntan på reparation kan schakt behöva lämnas öppna. För att undvika skador på förbipasserande människor, djur och fordon ska obevakade schakt spärras av.

När en ledningsskada uppstått är det viktigt att förebygga att skador på ledningarna förvärras och att underlätta reparationsarbetet.

Märk ut skadan (t.ex. med en stakkäpp intill schaktet).

Skydda skadan från omgivningen. Skadade fiberrör bör lyftas upp och tejpas igen tillfälligt, för att minska risken för att vatten och smuts tränger in i röret.

Om möjligt (utan att riskera att skadan förvärras) frilägg ledningen ca 1 meter i vardera riktning från skadan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-08-01
Publicerad:
2023-08-01

Sidfot