dunderNET logotyp

Öppettider fiberenhetens telefonkö

Telefonköns ordinarie öppettider samt aktuella och kommande avvikelser.

Fiberenheten är tillgänglig via telefon för allmänheten några timmar varje vecka. Övrig tid nås fiberenheten per e-post.

För att prata med fiberenhetens medarbetare, ring 0970-818 880, under telefonköns öppettider följ tonvalsväxelns anvisningar för att kopplas fram.

Ordinarie tillfällen & tider för telefonkön

Dagar

Öppettider, telefonkö

Måndag*

13:00-14:30

Tisdag

Stängt

Onsdag

Stängt

Torsdag*

13:00-14:30

Fredag

Stängt

* Endast helgfria vardagar.

Avvikande tillfällen & tider

Tillfällen då ordinarie öppettider utgår eller kortas av.

Kunde inte hitta några evenemang.

  Varför är det inte öppet längre & oftare?

  Den direkta kundkontakten utgör en ganska liten del av fiberenhetens arbete. Merparten av kundkontakten inom fiberenhetens verksamhet hanteras via tjänsteleverantörerna, ärendehanteringssystem, e-post och fysiska utskick.

  För att upprätthålla en god balans mellan tillgänglig kundservice, upprätthållande av kärnverkasmheter samt god arbetsmiljö, finns det behov av begränsa telefontider och styra mer kommunikationen till andra kanaler.

  Genom att avsätta specifika tider till kundsamtal, ges medarbetare mycket bättre möjlighet att planera sitt dagliga arbete och möjlighet att arbeta mer effektivt.

  Räcker tiden till?

  Det är enbart vid speciella tillfällen (t.ex. större driftstörningar och diverse utskick till kunder) som det är större mängder samtal. Även vid dessa tillfällen så har fiberenheten möjlighet att besvara samtliga samtal.

  Nya mer lättnavigerade hemsidor, mer information till kunder, digitaliserade och automatiserade processer har också bidragit till att minska antalet samtal.

  Jag har försökt ringa men kommer inte fram.

  Om du försöker nå en specifik medarbetare, via växeln eller ett direktnummer, är risken stor att du inte kommer fram. Detta pga:

  • Direktsamtal till medarbetare placeras inte i kö, när medarbetaren är upptagen i ett annat samtal.
  • Alla medarbetare är inte alltid tillgängliga för samtal under telefontiderna.

  Ring via telefonkön (0970-818 880) för att säkerställa att du kommer fram. Genom att ringa till telefonkön under öppettiderna så kommer ditt samtal att besvaras, när det blivit din tur i kön.

  Under telefonköns öppettider besvaras samtalen av de medarbetare vid fiberenheten, som är tillgängliga.

  Sidinformation

  Senast uppdaterad:
  2024-02-02
  Publicerad:
  2023-02-22

  Sidfot